Shims som huvudsakligen används för att nå en så optimal uppriktning som möjligt av främst motorer, men även andra maskiner/komponenter, har tillverkats av Rathi i många år och växt sig till en betydande leverantör av Shims i Europa.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

Support